"Czytanie to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła."
W. SzymborskaTypowe błędy ortograficzne

Jeśli Twoje dziecko podczas pisania, w tym także pisania ze słuchu:

  • popełnia typowe błędy ortograficzne,
  • pisze prawidłowo wyraz zawierający ortograficzną trudność, a w następnym zdaniu w tym samym wyrazie robi błąd,
  • zna wszystkie reguły ortograficzne, mimo to pisze z błędami,
  • jest dobrym uczniem a jego inteligencja oceniana jest wyżej od przeciętnej, ale robi błędy ortograficzne,

to zaburzona jest analiza i synteza wzrokowa, a w szczególności pamięć wzrokowa.


Powodem mogą być:

  • Wada wzroku – aby ją wykluczyć lub potwierdzić należy pójść z dzieckiem do okulisty.
  • Słaba pamięć wzrokowa – dziecko musi wzrokowo zapamiętywać pisownię wyrazów, ponieważ w czasie mówienia i słuchania, nie ma różnicy między głoską ż-rz, ó-u, h-ch różnicę tę widać dopiero w piśmie. Dlatego podczas mówienia nie robimy błędów ortograficznych. Robimy je w pisaniu.

Pomoc:

  • Okulary w przypadku stwierdzonej wady wzroku.
  • W przypadku słabej pamięci wzrokowej - dziecko potrzebuje więcej czasu na utrwalenie pisowni wyrazów zawierających typowe trudności ortograficzne. Musi nauczyć się stosować poznane reguły ortograficzne, bo sama ich znajomość nie wystarczy do bezbłędnego pisania. Następnie przy pomocy różnorodnych ćwiczeń, gier ortograficznych, oddziałujących przede wszystkim na analizator wzrokowy, będzie utrwalać pisownię wyrazów i sprawdzać za pomocą dyktanda. Pisanie ze słuchu (dyktando) nie jest formą uczenia, lecz sprawdzenia wiedzy ucznia. Aby uczeń mógł skutecznie przyswajać wiedzę ortograficzną, należy podawać ją w sposób uporządkowany. Wskazane jest, każdą trudność wprowadzać osobno, w przemyślanej kolejności.

Literatura do ćwiczeń:

  • Bastek Małgorzata, Obrazki ortograficzne. Pisownia ó, ch, h, Annał 2008
  • Bastek Małgorzata, Obrazki ortograficzne. Pisownia rz, ż, Annał 2009

Opis obu książek znajduje się na stronie internetowej wydawnictwa Annał.
Pomocnik szkolny