"Czytanie to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła."
W. SzymborskaTechnika pisania

Jeśli Twoje dziecko podczas pisania:

 • pisze wolno, nie nadążając za tempem klasy,
 • ma małą precyzję ruchów dłoni i palców,
 • zniekształca graficznie pismo,
 • pisze nieczytelnie,
 • nie potrafi utrzymać pisma w liniaturze,
 • nie stosuje połączeń między literami,
 • pisze niepłynnie,
 • następuje szybkie męczenie się ręki,
 • ma trudności w odczytaniu swojego pisma,

to zaburzona jest sprawność manualna lub koordynacja wzrokowo-ruchowa.


Powodem mogą być:

 • Słaba sprawność ręki – spowodowana ogólną słabszą sprawnością ruchową dziecka, które niechętnie bierze udział w zabawach ruchowych.
 • Słaba współpraca między wzrokiem i ręką – wzrok nie podąża za ruchami ręki podczas pisania.
 • Wada wzroku – aby ją wykluczyć lub potwierdzić należy udać się z dzieckiem do okulisty.
 • Nadpobudliwości dziecka, które nie może się skupić na wykonywanym zadaniu.

Pomoc:

 • Okulary w przypadku stwierdzonej wady wzroku.
 • Więcej zabaw i ćwiczeń rozwijających ogólną sprawność fizyczną.
 • Ćwiczenia grafomotoryczne – kreślenie różnie ukierunkowanych linii, figur, szlaczków, wzorów literopodobnych - także w liniaturach.
 • Nauka pisania metodą sylabową, która rozwija wszystkie funkcje poznawcze w tym również sprawność manualną i koordynację wzrokowo-ruchową.

Literatura do ćwiczeń:

 • Bastek Małgorzata, Za-czy-na-my czytać i pisać, Annał 2009
 • Bastek Małgorzata, Lu-bi-my sy-la-by, Annał 2007

Opis obu książek znajduje się na stronie internetowej wydawnictwa Annał.
Pomocnik szkolny