"Czytanie to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła."
W. SzymborskaTechnika czytania

Jeśli Twoje dziecko podczas kształcenia techniki czytania:

 • długo czyta głoskując,
 • zgaduje napisany tekst po cechach przypadkowych (np. po obrazkach),
 • uczy się czytać na pamięć,
 • czyta niepłynnie,
 • gubi się w tekście,
 • opuszcza litery, sylaby,
 • przekręca końcówki wyrazów,
 • czyta wolno,
 • szybko męczy się czytaniem,
 • czyta niechętnie,

to zaburzona jest analiza i synteza wzrokowa.


Powodem mogą być:

 • Wada wzroku – aby ją wykluczyć lub potwierdzić należy pójść z dzieckiem do okulisty.
 • Mikrouszkodzenia w mózgu – aby potwierdzić lub wykluczyć należy udać się z dzieckiem na badanie psychologiczne.

Pomoc:

 • Przy stwierdzonej wadzie wzroku pomogą odpowiednio dobrane okulary.
 • W przypadku mikrouszkodzeń - czytanie metodą sylabową, która usprawnia wszystkie funkcje poznawcze, a także analizator słuchowy i słuch fonemowy niezbędny do nauki czytania.
 • Czytanie metodą sylabową, która usprawnia wszystkie funkcje poznawcze, a także analizator wzrokowy.

Literatura do ćwiczeń:

 • Bastek Małgorzata, Łukawska Hanna, Już czytamy i piszemy, Annał 2007

Jeśli natomiast Twoje dziecko podczas kształcenia techniki czytania:

 • ma trudności z właściwą intonacją czytanych treści,
 • ujawniają się wady wymowy
 • myli wyrazy zbliżone brzmieniowo (kura - góra, półka – bułka),
 • nieprawidłowo odczytuje całe wyrazy,
 • opuszcza końcówki wyrazów,
 • czyta bez zrozumienia z powodu występujących wad wymowy,

to zaburzona jest analiza i synteza słuchowa w tym słuch fonemowy odpowiadający za słyszenie dźwięków mowy.


Powodem mogą być:

 • Wada słuchu – aby ją wykluczyć lub potwierdzić należy udać się z dzieckiem na badanie słuchu.
 • Mikrouszkodzenia w mózgu – aby potwierdzić lub wykluczyć należy udać się z dzieckiem na badanie psychologiczne.
 • Wady wymowy - aby potwierdzić lub wykluczyć należy udać się z dzieckiem do logopedy.

Pomoc:

 • Przy stwierdzonej wadzie słuchu - aparat słuchowy.
 • W przypadku mikrouszkodzeń - czytanie metodą sylabową, która usprawnia wszystkie funkcje poznawcze, a także analizator słuchowy i słuch fonemowy niezbędny do nauki czytania.
 • W przypadku wady wymowy - terapia logopedyczna.

Literatura do ćwiczeń:

 • Bastek Małgorzata, Łukawska Hanna, Już czytamy i piszemy, Annał 2007

Opis powyższej książki znajduje się na stronie internetowej wydawnictwa Annał.
Pomocnik szkolny