"Czytanie to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła."
W. SzymborskaPisanie ze słuchu (dyktanda)

Jeśli Twoje dziecko podczas pisania, w tym także pisania ze słuchu:

 • pisze niezrozumiałe „dziwne” wyrazy,
 • ma trudności z zapisem wyrazów o skomplikowanej budowie,
 • dopisuje dodatkowe, niepotrzebne litery do wyrazów,
 • opuszcza końcówki wyrazów,
 • opuszcza litery w środku wyrazów,
 • opuszcza całe wyrazy,
 • przestawia kolejność liter w wyrazach,
 • przestawia szyk wyrazów w zdaniach,
 • łączy przyimki z rzeczownikami („wdomu", „doklasy”),
 • rozdziela niepotrzebnie wyrazy („po darek, „w szystko”)
 • ma trudności w pisaniu wyrazów ze zmiękczeniami,
 • ma trudności w różnicowaniu i, j,
 • ma trudności w odróżnianiu samogłosek nosowych (ą, ę)
 • w piśmie ujawniają się wady wymowy,
 • myli głoski podobne dźwiękowo (b-p, d-t, g-k, w-f, ż-sz, z-s),

to zaburzona jest analiza i synteza słuchowa w tym pamięć słuchowa oraz słuch fonemowy odpowiadający za słyszenie dźwięków mowy.


Powodem mogą być:

 • Wada słuchu – aby ją wykluczyć lub potwierdzić należy udać się z dzieckiem na badanie słuchu.
 • Mikrouszkodzenia w mózgu – aby potwierdzić lub wykluczyć należy udać się z dzieckiem na badanie psychologiczne.
 • Wady wymowy – aby potwierdzić lub wykluczyć należy udać się z dzieckiem do logopedy.

Pomoc:

 • Przy stwierdzonej wadzie słuchu - aparat słuchowy.
 • W przypadku mikrouszkodzeń - czytanie metodą sylabową, która usprawnia wszystkie funkcje poznawcze, a także analizator słuchowy i słuch fonemowy niezbędny do nauki czytania.
 • W przypadku wady wymowy - terapia logopedyczna.

Literatura do ćwiczeń:

 • Bastek Małgorzata, Lu-bi-my sy-la-by, Annał 2007
 • Bastek Małgorzata, Łukawska Hanna, Już czytamy i piszemy, Annał 2007

Opis obu książek znajduje się na stronie internetowej wydawnictwa Annał.
Pomocnik szkolny