"Czytanie to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła."
W. SzymborskaNauka pisania

Jeśli Twoje dziecko podczas nauki pisania:

 • ma trudności w przepisywaniu,
 • ma trudności w pisaniu z pamięci,
 • ma trudności w odtwarzaniu kształtów liter (nie pamięta ich),
 • myli litery o podobnym kształcie (np. m-n, d-b, d-g, n-u, u-w, l-t-ł, o-a),
 • pomija drobne elementy liter (np. kropki, kreski, „ogonki”)
 • źle rozmieszcza pismo w zeszycie,
 • nie stosuje interpunkcji (kropki, przecinki, myślniki)
 • posługuje się pismem lustrzanym (odwrócone litery jak odbicie w lustrze)
 • przestawia litery podczas przepisywania,

to zaburzona jest analiza i synteza wzrokowa, w tym pamięć wzrokowa.


Powodem mogą być:

 • Wada wzroku – aby ją wykluczyć lub potwierdzić należy pójść z dzieckiem do okulisty.
 • Mikrouszkodzenia w mózgu – aby potwierdzić lub wykluczyć należy udać się z dzieckiem na badanie psychologiczne.

Pomoc:

 • Okulary w przypadku stwierdzonej wady wzroku.
 • W przypadku mikrouszkodzenia nauka pisania metodą sylabową, która rozwija wszystkie funkcje poznawcze, a także analizator wzrokowy i pamięć wzrokową.

Literatura do ćwiczeń:

 • Bastek Małgorzata, Za-czy-na-my czytać i pisać, Annał 2009
 • Bastek Małgorzata, Lu-bi-my sy-la-by, Annał 2007

Opis obu książek znajduje się na stronie internetowej wydawnictwa Annał.
Pomocnik szkolny
Pomocnik szkolny