"Czytanie to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła."
W. SzymborskaNauka czytania

Jeśli Twoje dziecko podczas nauki czytania:

 • ma trudności w zapamiętywaniu kształtów liter,
 • myli litery o podobnym kształcie,
 • gubi się w tekście,
 • czyta niechętnie,

to zaburzona jest analiza i synteza wzrokowa w tym pamięć wzrokowa.


Powodem mogą być:

 • Wada wzroku – aby ją wykluczyć lub potwierdzić należy pójść z dzieckiem do okulisty.
 • Mikrouszkodzenia w mózgu – aby potwierdzić lub wykluczyć należy udać się z dzieckiem na badanie psychologiczne.

Pomoc:

 • Przy stwierdzonej wadzie wzroku pomogą odpowiednio dobrane okulary.
 • W przypadku mikrouszkodzenia - nauka czytania metodą sylabową, która rozwija wszystkie funkcje poznawcze, w tym także analizator wzrokowy i pamięć wzrokową.

Literatura do ćwiczeń:

 • Bastek Małgorzata, Pi-szę czy-tam, Annał 2006
 • Bastek Małgorzata, Lu-bi-my sy-la-by, Annał 2007

Jeśli natomiast Twoje dziecko podczas nauki czytania:

 • zna litery, odczytuje je kolejno, lecz nie potrafi złożyć w cały wyraz,
 • podczas czytania ujawniają się wady wymowy - zamiany głosek dźwięcznych na bezdźwięczne (b–p, g-k, d-t, w-f, z-s, ż-sz),
 • podczas czytania ujawniają się wady wymowy – zamiany: sz-s, cz-c, ż-z, dż-dz,

to zaburzona jest analiza i synteza słuchowa w tym słuch fonemowy odpowiadający za słyszenie dźwięków mowy.


Powodem mogą być:

 • Wada słuchu - aby ją wykluczyć lub potwierdzić należy udać się z dzieckiem na badanie słuchu.
 • Mikrouszkodzenia w mózgu - aby potwierdzić lub wykluczyć należy udać się z dzieckiem na badanie psychologiczne.

Pomoc:

 • Przy stwierdzonej wadzie słuchu - aparat słuchowy.
 • W przypadku mikrouszkodzenia -nauka czytania metodą sylabową, która rozwija wszystkie funkcje poznawcze, w tym także analizator słuchowy i słuch fonemowy konieczny do nauki czytania.
 • W przypadku wady wymowy należy udać się z dzieckiem do logopedy.

Literatura do ćwiczeń:

 • Bastek Małgorzata, Za-czy-na-my czytać i pisać, Annał 2009
 • Bastek Małgorzata, Lu-bi-my sy-la-by, Annał 2007

Opis obu książek znajduje się na stronie internetowej wydawnictwa Annał.
Pomocnik szkolny