"Czytanie to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła."
W. SzymborskaMetoda sylabowa

Metoda sylabowa

Metoda sylabowa jest znana od wielu lat i szczególnie wykorzystywania w terapii pedagogicznej do przezwyciężania trudności uczniów w czytaniu i pisaniu. Jest bardzo prosta w uczeniu i nauczaniu. Rozwija wszystkie funkcje poznawcze (analizator wzrokowy, analizator słuchowy w tym słuch fonemowy, analizator ruchowy) oraz współpracę między nimi (tzw. koordynację).

Celem nauczania tą metodą jest całkowite wyeliminowanie głoskowania z nauki czytania oraz wykorzystanie naturalnej skłonności każdego człowieka do mówienia sylabami. Mówienie sylabami to spowolnienie mowy, jest naturalne i nie trzeba się go uczyć, w przeciwieństwie do głoskowania, które jest sztuczne i zmienia dźwiękowy obraz wyrazu (o tym więcej piszę w części poświęconej metodzie głoskowej).

Metoda sylabowa uczy płynnego czytania i pisania poprzez łączenie - przenikanie się tych dwóch czynności. Uczeń pisze z jednoczesnym wypowiadaniem sylab, co prowadzi do wyrobienia nawyku samokontroli i tworzenia mocnego powiązania dźwięku z jego obrazem graficznym i ruchem ręki. Metoda ta opiera się na zasadzie stopniowania trudności, czyli przechodzenia od wyrazów krótkich o prostej budowie do coraz dłuższych, o budowie trudniejszej.

Metoda sylabowa nadaje się nie tylko do terapii trudności w zakresie czytania i pisania, ale znakomicie sprawdza się w nauce i kształceniu czytania i pisania wszystkich dzieci. Takich, które dopiero zaczynają naukę oraz tych, które chcą doskonalić te umiejętności. Powodem, dla którego metoda sylabowa jest tak mało popularna i rzadko stosowana do nauki w klasach zerowych, jest brak odpowiednio opracowanego sposobu wprowadzania liter w oparciu o tę metodę oraz brak odpowiedniego podręcznika do nauczania. Ja odpowiadając na potrzeby w tym zakresie, opracowałam sposób wprowadzania liter przy pomocy sylab i zawarłam go w książce „Piszę-czytam”. Chodziło mi o całkowite wyeliminowanie głoskowania z nauki czytania. To się udało dzięki nowatorskiej metodzie wprowadzania liter w sylabach, a nie jak zazwyczaj uczy się, pojedynczo w tzw. izolacji. Zapewniam, że umiejętność głoskowania nie jest potrzebna w nauce czytania, wręcz je utrudnia, a nawet uniemożliwia (o tym więcej w części poświęconej metodzie głoskowej). Sposób uczenia, który proponuję, stosuję od lat. Udało mi się wykształcić wiele dzieci, które teraz osiągają dobre wyniki w szkole. Zachęcam do dyskusji na temat metody sylabowej na forum. Zapraszam do podzielenia się na forum swoimi doświadczeniami osoby, które korzystały z proponowanego przeze mnie sposobu nauczania i zakupiły moje książki: „Piszę – czytam”, „Lubimy sylaby”, „Już czytamy i piszemy”.

Metodę wprowadzania liter z pomocą sylab i nauki czytania i pisania metodą sylabową zawarłam w książce „Piszę-czytam”. Następna książka „Lu-bi-my sy-la-by” kształci technikę czytania i pisania metodą sylabową. Trzecia z kolei „Już czytamy i piszemy” doskonali technikę czytania i pisania metodą sylabową. Wszystkie ukazały się nakładem wydawnictwa Annał. Ukończenie przez ucznia całego kursu składającego się trzech wymienionych książek gwarantuje opanowanie techniki płynnego czytania oraz poprawnego pisania. Opis książek znajduje się na stronie wydawnictwa.


Więcej o zaletach metody sylabowej można przeczytać w:

Teresa Gąsawska, Zofia Pietrzak-Stępkowska, Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu, WSiP, Warszawa 1994

Ewa Kujawa, Maria Kurzyna, Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, WSiP, Warszawa 1996

Grabałowska Krystyna, Jastrząb Jadwiga, Mickiewicz Janina, Wojak Maria, Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu, Toruń 1996
Pomocnik szkolny