"Czytanie to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła."
W. SzymborskaCzytanie ze zrozumieniem

Jeśli Twoje dziecko czyta dłuższe teksty, ale nie potrafi:

 • odpowiedzieć na pytania do przeczytanego samodzielnie tekstu,
 • dobrać przeczytanego wyrazu do obrazka,
 • dobrać przeczytanego zdania lub zdań do odpowiedniego obrazka,
 • uzupełnić odpowiednimi wyrazami tekstu z lukami,
 • powtórzyć z pamięci przeczytanego wyrazu,
 • powtórzyć z pamięci przeczytanego zdania,
 • ułożyć zdania z rozsypanki wyrazowej,
 • ułożyć zdań w logicznej kolejności,
 • wybrać ze zbioru zdań tych, które pasują do obrazka,
 • pokolorować obrazka według samodzielnie czytanej instrukcji,
 • wykonać polecenia zgodnie z przeczytaną instrukcją,
 • porządkować kolejności wydarzeń, czynności,
 • poszukać w tekście istotnych informacji,
 • wskazać obrazka na podstawie przeczytanego opisu,

to występują trudności w czytaniu ze zrozumieniem.


Powodem są trudności z samą techniką czytania – dziecko zbyt koncentruje się na samym odczytywaniu teksu i nie ma już czasu zająć się treścią czytanych zdań.


Pomoc:

Usprawnianie techniki czytania przy pomocy metody sylabowej, która opiera się na zasadzie stopniowania trudności – czyli przechodzenia od tekstów zawierających wyrazy krótkie, o prostej budowie, do coraz trudniejszych, zawierających wyrazy dłuższe o złożonej strukturze. Każdy tekst musi zawierać zadanie, które uczeń wykona zgodnie z samodzielnie przeczytaną instrukcją.


Literatura do ćwiczeń:

 • Bastek Małgorzata, Łukawska Hanna, Już czytamy i piszemy, Annał 2007

 • Olejniczak Zofia, Stępień Małgorzata, Zadania z czytania, Annał 2002

 • Olejniczak Zofia, Stępień Małgorzata, Kartkówki mądrej główki, cz. 1, 2 lub 3, Annał

 • Pawlak Anna, Jatczak Jolanta, Kartkówki z Moniką, cz. 1 lub 2, Annał

 • Olejniczak Zofia, Stępień Małgorzata, Kartkówki z Moniką, cz. 3, Annał

Opis powyższych książek znajduje się na stronie internetowej wydawnictwa Annał.
Pomocnik szkolny